HOC SUMMER INTERNSHIP

ด่วนจ้า รับสมัคร internship ไม่เกิน 5 คน ร่วมฝึกงานกับ Business ที่หลากหลายที่ HOC Space ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจหนังสือ งานออกแบบสร้างสรรค์ ในบรรยายกาศ cafe’ แห่งการเรียนรู้ ใช้เวลาช่วง summer นี้ พบปะผู้คนที่หลากหลาย ทลายข้อจำกัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ค้นหาสิ่งตัวเองถนัด และฝึกทำกิจการของตัวเอง #ภายใต้แนวคิดเริ่มต้นเร็วเรียนรู้ก่อน ? อย่าช้า รีบติดต่อมาหาเราด่วน !!!

Service Is Meditation

เชียร์กันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วสำหรับหนังสือเล่มนี้ Service Is Meditation ถ้าจะให้ว่ากันตามจริงชื่อหนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดในเนื้อหา และถูกมองข้ามจากนักอ่านที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับงานบริการ หรือสนใจเรื่องภาวนาได้มากทีเดียว Service (บริการ) และ Meditation (ภาวนา) ที่เป็นชื่อหลักของหนังสือ ทำให้คนอ่านอย่างเรามโน หรือ สร้างความคาดหวังว่าจะได้อ่านเรื่อง การทำสมาธิที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แต่เมื่ออ่านจบแล้วต้องบอกว่า ผิดหวังกับการตั้งชื่อเรื่องมากๆ แต่ประทับใจในเนื้อหาของหนังสือสุดๆ ที่จริงแล้วหนังสือเล่มนี้ ว่าด้วย Being – สิ่งที่เป็น และ Doing – สิ่งที่แสดงออก คงไม่ดีแน่ถ้าสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่แสดงออกไม่สอดคล้องกัน ต่อให้พูดให้ดี ยิ้มสวยขนาดไหน (Doing) แต่ Inner (Being) ไม่เหมือนกับที่แสดงออก คนรอบข้าง/ลูกค้าก็รู้สึกได้อยู่ดีนั่นแหละ ^ ^” หนังสือเล่มนี้แนะนำให้กับคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้คนเยอะๆ ไม่ว่าจะเป็นสายบริการสายอาจารย์ งาน Office เราว่าล้วนต้องเริ่ม Focus กันที่ Being นะ บางทีการตั้งชื่อหนังสือก็เป็น barrier (ปิดกั้น) หรือจำกัดคนอ่าน ได้เหมือนกัน ^…

ก้าวแรกที่เท่าเทียม (Giving Kids A Faor Chance)

ก้าวแรกที่เท่าเทียม (Giving Kids A Faor Chance) สนพ. Opend World ถ้าคิดว่าหนังสือเล่มบางๆ เล่มนี้เป็นหนังสืออ่านเล่นๆ สนุกๆ ขอบอกว่านั้นเป็นสิ่งที่มโนไปเองล้วนๆ หนังสือเล่มบางเล่มนี้ อัดเเน่นไปด้วยข้อมูลตัวเลขผลการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ถึงหนังสือจะเล่มบางมากแต่ให้ภาพที่กว้างพอสมควรกับการเห็นสาเหตุหรือตัวแปรต้นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของเด็กช่วงปฐมวัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาของพวกเขา ทั้งยังเน้นไปถึงนโยบายของภาครัฐ การจัดระบบการศึกษา และที่ไม่สามารถละเว้นไม่กล่าวถึงเลยคือฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว นอกจาก เจมส์ เจ. เฮกแมน (James Heckman) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล จะอธิบายถึงผลงานวิจัยที่พบว่านโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเสมอภาคทางสังคมได้ทั้งคู่แล้ว ครึ่งหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ยังมีส่วนของนักวิชาการและนักการศึกษาที่ร่วมให้ความเห็นในหลากหลายแง่มุม ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านอย่างเราๆ ได้เห็นแง่มุมที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น จะว่าไปแล้วหนังสือเล่มนี้ทำให้เราเห็นภาพว่าการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตพัฒนาขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้ว ระบบหรือโครงสร้างทางสังคมมีผลเป็นอย่างมากที่จะส่งผลให้พวกเขาได้เริ่มต้นก้าวแรกอย่างเท่าเทียมกัน Cr : Review by Peth