ด่วนจ้า รับสมัคร internship ไม่เกิน 5 คน

ร่วมฝึกงานกับ Business ที่หลากหลายที่ HOC Space ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจหนังสือ งานออกแบบสร้างสรรค์ ในบรรยายกาศ cafe’ แห่งการเรียนรู้

ใช้เวลาช่วง summer นี้ พบปะผู้คนที่หลากหลาย ทลายข้อจำกัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ค้นหาสิ่งตัวเองถนัด และฝึกทำกิจการของตัวเอง #ภายใต้แนวคิดเริ่มต้นเร็วเรียนรู้ก่อน ?

อย่าช้า รีบติดต่อมาหาเราด่วน !!!