กิจการนี้ริเริ่มโดยทีมงานที่มีความสามารถด้านงานออกแบบที่ร่วมงานกับ HOC Space ในแต่ละรุ่น จนกระทั่งในปีที่ 4 HOC Team (หุ้นส่วน น้องๆ และทีมงานทุกรุ่น) ได้มองเห็นศักยภาพของน้องๆ ในแต่ละรุ่น จึงได้สนับสนุนให้น้องๆ ที่มีความสามารถด้านงานออกแบบรวมตัวกันเพื่อรับงานออกแบบหรือผลิตสินค้าที่เน้น Function การใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

 

 

งานออกแบบของ HOC Stuff จะแฝงแนวคิด เพื่อการรณรงค์บางอย่างไว้เพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าที่ใช้สินค้า ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วย “ถุงผ้า 4 in 1” ซึ่งสามารถใช้งานได้ 3 ขนาดและ 4 แบบ ใน 1 ใบ

“เสื้อThe Butterfly Effect” ที่สนับสนุนให้ทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในฐานะคนธรรมดาๆ เหมือนผีเสื้อที่ขยับปีกสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเกิดพายุใหญ่ได้ตามแนวคิด  “ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีก (Butterfly effect)” ของเอ็ดเวิร์ด ลอเรนซ์ (Edward Lorenz) ที่สมมติว่าการกระพือปีกของผีเสื้อในประเทศบราซิลอาจก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดในรัฐเท็กซัส

เสื้อ Collection “Pudthou” เพื่อเล่าถึงที่มาคำว่า “ปัดโธ่” ที่มักถูกใช้ในยามหงุดหงิด ที่จริงแล้วเพี้ยนมาจากคำว่า “พุทโธ” ซึ่งเป็นศัพท์ศาสนาพุทธที่แต่เดิมมักใช้เมื่อรู้สึกเวทนา เป็นต้น

ตัวอย่างเสื้อปั๊ดโถ่
ราคา package ยอดฮิต

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook HOC Stuff