HOC เป็นชื่อย่อของ กิจการร้านกาแฟ House of Commons – Cafe&Space  ที่พวกเราเข้ามาดูแลเมื่อปี 2555 กิจการ HOC พัฒนาผู้คนและดูแลสังคม ผ่านการการทำผ่านธุรกิจคาเฟ่และพื้นที่จัดกิจกรรม ทีมของเราเชื่อมั่นในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายและการเรียนรู้โดยปราศจากข้อจำกัดด้านอายุ เพศ วัฒนธรรม และความศรัทธา เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า พวกเรายังปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับผู้คนในฐานะมนุษย์ธรรมดาและอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความหวังดีและมุ่งมั่นดังนี้ได้กรุยทางให้งานที่เรารักขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ตามภารกิจที่เราตั้งใจและประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำกิจการ HOC

Activities

Craft Workshop

workshop ทอผ้า

เวิร์คช็อปงาน Craft ศิลปะงานฝีมือ งาน Handmade

Spritual Workshop

เวิร์คช็อปการพัฒนาตนเองจากภายในอย่างลึกซื้ง

งาน Dialogue for inner growth

เสวนา

เสวนาในประเด็นที่เป็นกระแส หรือน่าสนใจ เช่น อนาคตสื่อสิ่งพิมพ์ และวงการหนังสือ วิกฤติบรรษัทน้ำ มันชั้นนำทำน้ำมันรั่วลงสู่ทะเล งานเปิดตัวหนังสือ
จัดงานเปิดตัวหนังสือที่ร้านให้การสนับสนุน

งานเปิดตัวหนังสือระบอบอาหาร

ดูหนัง

จัดฉายหนังสารคดีเชิงประเด็นและหนังสั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ผู้ทึ่สนใจเนื้อหาเฉพาะทาง


บอรด์เกมส์
สถานที่พบปะเพื่อเล่นบอร์ดเกมส์และพัฒนาเกมส์

บรรยากาศการเล่นบอร์ดเกมส์

โยคะ

จัดสอนโยคะเพื่อสขุ ภาพ

ฝึกอบรมและงานประชุม

พื้นที่สาหรับจัดฝึกอบรมทางความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง ศิลปะ ภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดประชุมและพบปะสังสรรค์สำหรับคนที่มีความสนใจตรงกัน

Exhibition

นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ประเด็นทางสังคม

Installation Art and Art Gallery พื้นที่ แสดงงานศิลปะรูปแบบต่างๆ

บรรยากาศงานพู่กันทิเบต