สิทธิประโยชน์:

  • ซื้อเครื่องดื่มและขนม ครบ 150 บาท หรือ ซื้อสินค้าชนิดอื่น ครบ 250 บาท
  • รับส่วนลดเครื่องดื่มแก้วถัดไป 50%
  • ยืมหนังสือที่วางขายกลับบ้านอ่านฟรี ภายใน 1 สัปดาห์โดยฝากมัดจำเท่ากับราคาหนังสือ

เงื่อนไข:

  • ค่าสมาชิก 150 บาท/ปี
  • ที่คั่นหนังสือนี้ใช้เป็นบัตรสมาชิก โดยหมดอายุเมื่อครบ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกบัตร
  • ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีชื่อระบุอยู่ในบัตรเท่านั้น
  • แสดงบัตรนี้ทุกครั้งเมื่อจ่ายเงิน
  • ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า